Pea, prawn, smoked salmon risotto (gf)

Pea, prawn, smoked salmon risotto (gf)